Rottebekæmpelse
Firmaet er godkendt af By- og Landskabsstyrelsen til at udøve erhvervsmæssig rottebekæmpelse.

Vi rottesikrer ejendommme effektivt - både over og under jorden - og servicerer rottesikringerne efter behov og aftale.

Vi bekæmper rotterne mekanisk og kemisk.

Kontakt os på mail eller tlf. og aftal et møde.